Ovo je jednodnevni seminar na kome studenti imaju priliku da se upoznaju sa stručnjacima iz različitih oblasti koji dolaze iz zemlje i regiona. Ideja seminara je da predavači podele svoje dugogodišnje iskustvo sa studentima, daju im prave savete i otkriju im kakve ih sve mogućnosti čekaju nakon završetka studija. Predavanja se najčešće sastoje od kratke prezentacije na početku nakon koje se kroz diskusiju samim učesnicima pruža mogućnost da vode razgovor u pravcu koji ih najviše interesuje. Dosadašnja dva seminara bavila su se Internet preduzetništvom i pokretanjem sopstvenog startup-a: